Ελλάδα Χαρτονόμισμα 50 Δραχμές 1955 Συλλεκτικά Χαρτονομίσματα