Ιταλία , χρυσό αναμνηστικό μετάλλιο 50 χρόνια Νίκης 1918-1968 Παράσημα - Στρατιωτικά μετάλλια - Τάγματα αριστείας